BQLDA đầu tư và xây dựng huyện Đông Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022

13/01/2022

BQLDA đầu tư và xây dựng huyện Đông Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 13/01/2022 đến hết ngày 11/02/2022

– Địa điểm: BQLDA đầu tư và xây dựng huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: dongson.thanhhoa.gov.vn