BTC Tỉnh ủy Lào Cai tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021

19/07/2021

BTC Tỉnh ủy Lào Cai tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 42 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển và Tiếp nhận

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/07/2021 đến hết ngày 16/08/2021

– Địa điểm: tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng hoặc Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức tỉnh ủy, trụ sở khối I, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: laocai.org.vn