Cảng vụ đường thủy nội địa KV1 tuyển dụng viên chức năm 2021

09/08/2021

Cảng vụ đường thủy nội địa KV1 tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 09/08/2021 đến hết ngày 09/09/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính – Cảng vụ đường thủy nội địa KV1, Số 10 Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: www.cangvu1.vn