Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020

28/07/2020

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày 27/07/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, Địa chỉ: Số 345 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: cangvuhanghaibinhthuan.gov.vn