Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai tuyển dụng viên chức lần 2 năm 2022

13/05/2022

Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai tuyển dụng viên chức lần 2 năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/05/2022 đến hết ngày 25/05/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai; Quốc lộ 51, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ: 02513.832134 hoặc truy cập vào website: http://cangvuhanghaidongnai.gov.vn/

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: cangvuhanghaidongnai.gov.vn