Cảng vụ hàng không miền Bắc tuyển dụng viên chức năm 2019-2020

18/06/2020

Cảng vụ hàng không miền Bắc là cơ quan trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam, thực thi nhiệm vụ của Nhà chức trách hàng không tại các cảng hàng không, sân bay khu vực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 3002/QĐ-CHK ngày 16/12/2019 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Cảng vụ hàng không miền Bắc (gọi tắt là Cảng vụ HKMB);

Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-CHK ngày 04/6/2020 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Cảng vụ HKMB;

Cảng vụ HKMB thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019-2020, cụ thể như sau:

A. KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

I. KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

1. Số lượng tuyển dụng theo vị trí việc làm cần tuyển là 24 chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng chi tiết theo Thông báo số 2396/TB-CVMB ngày 24/12/2019 về việc tuyển dụng viên chức năm 2019.

2. Triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 được Cảng vụ HKMB tiếp tục thực hiện trong năm 2020 và được điều chỉnh như sau:

– Điều chỉnh tên gọi từ “Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019” thành “Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019-2020”.

– Điều chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với từng vị trí việc làm theo Phụ lục I kèm theo Thông báo này.

– Các nội dung tại Thông báo số 2396/TB-CVMB ngày 24/12/2019 về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 được điều chỉnh, tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và thực hiện đồng thời theo “Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019-2020” nêu tại Phần B của thông báo này.

– Đối với các Phiếu đăng ký dự tuyển Cảng vụ HKMB đã tiếp nhận theo Thông báo số 2396/TB-CVMB ngày 24/12/2019 về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 được bảo lưu và tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng theo “Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019-2020”.

II. KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

1. Số lượng theo vị trí việc làm tuyển dụng

a. Số lượng: 05 chỉ tiêu.

b. Vị trí tuyển dụng:

TT

Vị trí việc làm

Số lượng

1

Phòng Giám sát An toàn hàng không

02

1.1

Giám sát An toàn hàng không

02

2

Phòng Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không

01

2.1

Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không

01

3

Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Cát Bi

01

3.1

Pháp chế – Thanh tra chuyên ngành hàng không

01

4

Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân

01

4.1

Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không

01

2. Triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 được Cảng vụ HKMB thực hiện trong năm 2020 theo “Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019-2020” nêu tại Phần B của thông báo này.

B. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019-2020

I. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG NĂM 2019-2020 

TT

Vị trí việc làm

Số lượng tuyển dụng năm 2019

Số lượng tuyển dụng năm 2020

Số lượng tuyển dụng năm 2019-2020

1

Phòng Pháp chế – Thanh tra

06

06

1.1

Pháp chế – Thanh tra chuyên ngành hàng không

06

06

2

Phòng Giám sát An toàn hàng không

02

02

04

2.1

Giám sát An toàn hàng không

02

02

04

3

Phòng Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không

02

01

03

3.1

Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không

02

01

03

4

Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Điện Biên

04

04

4.1

Giám sát An toàn hàng không

01

01

4.2

Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không

02

02

4.3

Pháp chế – Thanh tra chuyên ngành hàng không

01

01

5

Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Cát Bi

02

01

03

5.1

Giám sát An toàn hàng không

01

01

5.2

Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không

01

01

5.3

Pháp chế – Thanh tra chuyên ngành hàng không

01

01

6

Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

05

05

6.1

Giám sát An toàn hàng không

02

02

6.2

Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không

02

02

6.3

Pháp chế – Thanh tra chuyên ngành hàng không

01

01

7

Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân

03

01

04

7.1

Giám sát An toàn hàng không

01

01

7.2

Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không

01

01

02

7.3

Pháp chế – Thanh tra chuyên ngành hàng không

01

01

Tổng cộng

24

05

29

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN LÀM VIỆC

1. Địa điểm làm việc

– Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

– Cảng hàng không Điện Biên, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

– Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

– Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

– Cảng hàng không Thọ Xuân, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thời gian làm việc

Làm việc hành chính hoặc theo ca tùy từng vị trí tuyển dụng:

– Thời gian làm việc hành chính: Từ 07h30 đến 16h30 (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, Tết).

– Thời gian làm việc theo ca:

+ Ca 1: Từ 07h30 đến 16h30;

+ Ca 2: Từ 16h30 ngày hôm trước đến 07h30 sáng hôm sau (chế độ làm việc thực hiện theo quy định hiện hành).

III. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

– Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, giao tiếp quốc tế.

– Được đào tạo trong nước và quốc tế, phát triển kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

– Được tiếp cận và sử dụng những trang thiết bị tiên tiến, hiện đại của môi trường quốc tế.

– Có cơ hội thăng tiến, phát triển vị trí làm việc theo năng lực và sở trường.

– Lương, thưởng, thu nhập theo các quy định hiện hành đối với viên chức.

– Được trang bị trang phục ngành và các vật dụng làm việc cần thiết.

IV. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện chung

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với từng vị trí việc làm: Theo Phụ lục I gửi kèm.

V. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển theo Phụ lục II gửi kèm Thông báo này, nội dung chi tiết truy cập website: naa.gov.vn, trong đó phải đảm bảo:

– Ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu, không được để trống bất kỳ thông tin nào. Có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Thông tin về ngành, chuyên ngành đào tạo ghi đúng như văn bằng, bảng điểm đã được cấp.

– Ảnh 4×6 dán tại Phiếu đăng ký dự tuyển chụp trong thời hạn 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

– Gửi kèm theo 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận (để báo tin cho người đăng ký dự tuyển).

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 22/6/2020 đến hết ngày 21/7/2020 (tiếp nhận vào các ngày làm việc trong tuần: sáng từ 08h00 – 12h00, chiều từ 13h00 – 16h00).

b) Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Bộ phận tiếp nhận: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cảng vụ hàng không miền Bắc.

– Địa chỉ: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

– Điện thoại liên hệ: 024.3886.6766.

3. Lưu ý

– Khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, người đăng ký dự tuyển mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân, bản gốc văn bằng, bảng điểm học tập, chứng chỉ, giấy tờ chứng minh là đối tượng ưu tiên, miễn thi có liên quan đến thông tin kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển để thuận tiện cho việc đối chiếu. Bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ, giấy tờ có liên quan và trả lại ngay cho người đăng ký dự tuyển.

– Đối với văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài: người đăng ký dự tuyển mang theo bản gốc và bản dịch thuật công chứng văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ sang Tiếng Việt.

– Người đăng ký dự tuyển vào các vị trí tại các Đại diện Cảng vụ hàng không tại cảng hàng không địa phương (Điện Biên, Cát Bi, Vân Đồn, Thọ Xuân) nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại phòng Tổ chức – Hành chính, Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

VI. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG: Thi tuyển.

 VII. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI TUYỂN

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần

– Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

– Phần II: Ngoại ngữ (tiếng Anh) 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

– Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Hình thức thi: Thi viết.

– Thời gian thi: 180 phút.

3. Các trường hợp miễn thi Ngoại ngữ, Tin học

a) Miễn phần thi Ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ (tiếng Anh);

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam (tiếng Anh).

b) Miễn phần thi Tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

VIII. ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

* Lưu ý: Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

IX. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN

Cảng vụ HKMB sẽ thông báo cụ thể thời gian, địa điểm thi tuyển khi thông báo triệu tập thí sinh dự thi.

X. PHÍ TUYỂN DỤNG

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, Cảng vụ HKMB sẽ thông báo phí tuyển dụng sau khi phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự thi.

Trân trọng!

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: naa.gov.vn