Chi cục Chăn nuôi và Thú y, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020

25/03/2020

Chi cục Chăn nuôi và Thú y, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 24/03/2020 đến hết ngày 23/04/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Số 5 Chiêu Hoa – Quận Kiến An – Thành phố Hải Phòng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Chi cục Chăn nuôi và Thú y, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 Chi cục Chăn nuôi và Thú y, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: haiphong.gov.vn