Chi cục Đăng kiểm Cà Mau – Cục Đăng kiểm Việt Nam tuyển dụng lao động năm 2020

07/04/2020

Chi cục Đăng kiểm Cà Mau – Cục Đăng kiểm Việt Nam cần tuyển dụng người lao động với các thông tin cụ thể như sau:

1. Số lượng người lao động dự kiến tuyển dụng là 02 người, gồm:

– Vị trí 1: Đăng kiểm viên Xe cơ giới đang lưu hành, làm việc tại Cà Mau.

– Vị trí 2: Đăng kiểm viên vỏ tàu thủy, làm việc tại Cà Mau.

2. Mô tả vị trí việc làm của các vị trí cần tuyển dụng:

– Vị trí 1: Thực hiện công tác đăng kiểm phương tiện xe cơ giới.

– Vị trí 2: Thực hiện công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

3.1. Điều kiện chung:

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề; e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sử dụng lao động xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; đã từng bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

3.2. Hồ sơ dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu.

– Sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu (người dự tuyển tự viết tay vào mẫu);

– Yêu cầu khai đầy đủ, rõ ràng, chính xác, trung thực, cụ thể từng nội dung quy định; có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 60 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản photo (có chứng thực) các loại giấy tờ:

+ Bằng tốt nghiệp chuyên môn (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời);

+ Học bạ hoặc bảng điểm;

+ Sổ hộ khẩu gia đình;

+ Giấy khai sinh;

+ Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

+ Các loại văn bằng, chứng chỉ đào tạo khác, chứng chỉ hành nghề có liên quan (nếu có);

– Giấy khám sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền có giá trị trong 06 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ;

– Các loại giấy tờ của hồ sơ phải đầy đủ, sạch sẽ, không được tẩy xoá và đựng trong phong bì 24x34cm.

4. Các điều kiện khác:

Đối với vị trí 1:

Trình độ chuyên môn Đăng kiểm viên xe cơ giới: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật cơ khí, trong chương trình đào tạo đại học có các nội dung sau: Lý thuyết ô tô, Cấu tạo ô tô, Kết cấu tính toán ô tô, Bảo dưỡng kỹ thuật ô tô, Động cơ đốt trong và Điện ô tô hoặc các nội dung tương đương. Trình độ B ngoại ngữ tiếng Anh trở lên hoặc tương đương, thành thạo tin học văn phòng.

Đối với vị trí 2:

Trình độ chuyên môn Đăng kiểm viên vỏ tàu thủy: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành vỏ tàu thủy. Trình độ B ngoại ngữ tiếng Anh trở lên hoặc tương đương, thành thạo tin học văn phòng.

5. Thời gian nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/4/2020 đến ngày 01/6/2020

– Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

Tại văn phòng, số điện thoại: 0919 091 019

Địa chỉ: Khóm 3, Phường Tân Xuyên, TP- Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

6. Hình thức và nội dung thi tuyển; thời gian và địa điểm thi tuyển; lệ phí thi tuyển:

Sẽ thông báo sau.

Hình thức và nội dung xét tuyển – Phỏng vấn

– Kiểm tra môn kiến thức chung

Thời gian, địa điểm

Thời gian: Thông báo qua điện thoại 0919 091 019

Địa điểm: Khóm 3, Phường Tân Xuyên, TP- Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Nguồn tin: vr.org.vn