Chi cục Thủy lợi TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

11/06/2020

Chi cục Thủy lợi TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng chỉ tiêu, vị trí việc làm:

– Số lượng chỉ tiêu: 02 chỉ tiêu.

– Vị trí việc làm: Cán bộ Kỹ thuật, nghiệp vụ.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký:

–  Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

– Có đơn đăng ký dự tuyển.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy.

– Đủ sức khỏe thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

4. Hồ sơ dự tuyển:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (đính kèm phiếu đăng ký dự tuyển);

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng việt.

d) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đầy đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực

e) 04 ảnh thẻ cỡ 4×6; 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận.

Mỗi thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ, ngoài bì hồ sơ ghi rõ họ tên và các thông tin theo yêu cầu. Hồ sơ dự tuyển không trả lại nếu không trúng tuyển.

5. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ và kiểm tra sát hạch

– Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: Từ ngày 11/6/2020 đến hết ngày 10/7/2020.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính, tổng hợp, Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ. Số 16, đường Trần Bình Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

– Thời gian kiểm tra sát hạch: Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thông báo tuyển dụng viên chức được đăng tải trên Báo Cần Thơ; trang website: http://cantho.gov.vn/wps/portal/sonn và niêm yết công khai tại trụ sở Chi cục Thủy lợi./.

Nguồn tin: baocantho.com.vn