Cơ quan Đại học quốc gia TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2022

21/09/2022

Cơ quan Đại học quốc gia TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 30/09/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính, Văn phòng ĐHQG-HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: www.hcmus.edu.vn