Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

06/04/2021

Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 05/04/2021 đến hết ngày 05/05/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cơ sở cai nghiện ma túy, ấp 7, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: Mau phieu tuyen dung viên chức

Nguồn tin: cosocainghienmatuytiengiang.vn