Cổng Thông tin điện tử trực thuộc VP UBND TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021

20/04/2021

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thông báo kế hoạch xét tuyển viên chức Cổng Thông tin điện tử trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2021 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 02 người (Tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí).

2. Thời gian và địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời gian: từ ngày 19/4/2021 đến hết ngày 19/5/2021.

– Địa điểm: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng (Tầng 3 Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

***** Chi tiết cụ thể như sau:

Cổng Thông tin điện tử trực thuộc VP UBND TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021 Cổng Thông tin điện tử trực thuộc VP UBND TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021 Cổng Thông tin điện tử trực thuộc VP UBND TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021 Cổng Thông tin điện tử trực thuộc VP UBND TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021

***** Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115

Nguồn tin: www.danang.gov.vn