CQ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức năm 2021

13/07/2021

Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 23/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh  ủy về tuyển dụng công chức vào Cơ quan Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh  tỉnh Quảng Ngãi năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi thông báo tuyển  dụng, như sau: 

I. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển 

1. Đối tượng: Công dân Việt Nam là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa  học trẻ theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của  Chính phủ.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển 

2.1. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học  thuộc các chuyên ngành công tác thanh thiếu niên, các chuyên ngành thuộc lĩnh  vực khoa học xã hội và nhân văn; có kinh nghiệm, kỹ năng công tác đoàn, hội, đội  và phong trào thanh thiếu nhi ở trong nước hoặc nước ngoài, được công nhận  tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật, có kết quả học  tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định  tại Điều 1, Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một  trong các tiêu chuẩn sau đây:

a. Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi  cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp  quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế  thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin  học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở  cấp trung học phổ thông.

b. Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia  hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học.

c. Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Olympic thuộc một trong các môn  toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian  học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

2.2. Người có trình độ thạc sĩ thuộc các chuyên ngành công tác thanh thiếu  niên, các chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; có kinh  nghiệm, kỹ năng công tác đoàn, hội, đội và phong trào thanh thiếu nhi ở trong nước hoặc nước ngoài, trong độ tuổi quy định tại Điều 1, Luật Thanh niên tính đến  thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển (tương tự như trên) và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau  đây:

a. Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản 2.1 mục 2 nêu trên.

b. Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại  học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

2.3. Người có trình độ tiến sĩ thuộc các chuyên ngành công tác thanh thiếu  niên, các chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; có kinh  nghiệm, kỹ năng công tác đoàn, hội, đội và phong trào thanh thiếu nhi ở trong  nước hoặc nước ngoài, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên theo quy  định tại Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định  việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tính đến thời  điểm nộp hồ sơ dự tuyển, cụ thể:

– Nhà khoa học trẻ tài năng là cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ có  trình độ tiến sĩ trở lên và đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Chủ trì công trình đạt  giải thưởng uy tín về khoa học và công nghệ trong nước hoặc quốc tế. Là tác giả  chính ít nhất 05 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế có  uy tín; hoặc chủ biên ít nhất 03 sách chuyên khảo hoặc là tác giả của ít nhất 02  sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ; trong đó, có ít nhất 01 sáng chế được ứng  dụng mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội.

– Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản 2.1 nêu trên.

3. Đối tượng không được đăng ký dự tuyển: Mất năng lực hành vi dân sự  hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.  Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện  pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo  dưỡng.

II. Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển 

1. Số lượng cần tuyển 06 người. 

2. Vị trí việc làm cần tuyển  

– Chuyên viên Ban Tuyên giáo 02 người.

– Chuyên viên Ban Thanh thiếu nhi trường học 02 người.

– Chuyên viên Ban Phong trào 02 người.

III. Thời gian, địa điểm, lệ phí nộp hồ sơ 

1. Thời gian: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có thông báo tuyển  dụng.

2. Địa điểm nộp hồ sơ và lệ phí

– Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ cho Hội đồng tuyển dụng công chức Tỉnh đoàn Quảng Ngãi (trực tiếp tại Phòng Chính sách và Đào tạo cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số 146, đường Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng  Ngãi).

– Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (năm trăm nghìn đồng chẵn).

IV. Hình thức tuyển dụng, thời gian và địa điểm: 

1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng công chức vào Cơ quan Tỉnh đoàn  năm 2021 được thực hiện xét tuyển theo 02 vòng.

* Vòng 01: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển  theo các tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển quy định tại điểm 2, mục III, Kế hoạch  này; nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 02.

* Vòng 02: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để kiểm tra về  kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc  làm cần tuyển (không thực hiện việc phúc khảo đối với hình thức phỏng vấn).

Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút để chuẩn  bị trước khi phỏng vấn). Thang điểm: 100 điểm.

2. Thời gian xét tuyển: Dự kiến trong Quý III/2021

3. Địa điểm xét tuyển: 146, Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi  (Có thông báo cụ thể sau)

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa  phương và cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển được biết. Thông tin chi tiết xin  liên hệ tại Phòng Chính sách và Đào cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số điện thoại:  (0255).3713089, (0255).3829715.

>>>>> Xem thêm: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021

Nguồn tin: www.quangngai.dcs.vn