Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo tạm hoãn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2022

19/01/2023

Ngày 30-12-2022, Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) đã ban hành Quyết định số 2250/QĐ-ĐKVN về kế hoạch thi tuyển công chức năm 2022 của Cục ĐKVN và Quyết định số 2248/QĐ-ĐKVN về kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2022 vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Cục ĐKVN và đăng thông báo trên Báo Hànộimới, Cổng thông tin điện tử Cục ĐKVN.

Ngày 30-12-2022, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư số 42/2022/TT-BGTVT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải; Thông tư số 36/2022/TT-BGTVT hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giao thông vận tải trong đơn vị sự nghiệp công lập; cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải.

Triển khai thực hiện Thông tư số 42/2022/TT-BGTVT và Thông tư số 36/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải để làm cơ sở cho việc tuyển dụng theo quy định, Cục ĐKVN thông báo tạm hoãn tuyển dụng công chức, tuyển dụng viên chức năm 2022 để rà soát lại nhu cầu tuyển dụng và xây dựng vị trí việc làm phù hợp với quy định.

Khi có kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức mới, Cục ĐKVN sẽ thông báo cụ thể trên Báo Hànộimới và Cổng thông tin điện tử của Cục (website www.vr.org.vn).

Nguồn: www.vr.org.vn