Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT thống kê – Tổng cục Thống kê, Bộ KH&ĐT tuyển dụng viên chức năm 2021

11/09/2021

Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (thuộc Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021 với các nội dung chính như sau:

1) Chỉ tiêu tuyển dụng theo từng vị trí:

– Vị trí Công nghệ thông tin: 32 chỉ tiêu;

– Vị trí Tổ chức, hành chính, tổng hợp: 3 chỉ tiêu;

– Vị trí Kế toán: 3 chỉ tiêu;

– Vị trí Văn thư, thủ quỹ: 1 chỉ tiêu;

– Vị trí Tư vấn dịch vụ: 1 chỉ tiêu;

– Vị trí Thư viện: 1 chỉ tiêu.

Tổng chỉ tiêu: 41.

2) Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3) Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển xem chi tiết tại Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ http://www.gso.gov.vn.

4) Thời hạn, địa điểm, hình thức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 10/9/2021 đến hết ngày 10/10/2021;

– Nộp hồ sơ dự tuyển: theo 01 trong 3 cách thức sau

+ Gửi trực tiếp Hồ sơ, lệ phí dự tuyển tại Văn phòng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, tầng 12A, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội hoặc trụ sở làm việc của đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

+ Hoặc gửi Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính (gửi bảo đảm) đến địa chỉ tiếp nhận hồ sơ;

+ Hoặc gửi Hồ sơ bản mềm (file pdf) vào địa chỉ thư điện tử: vanphongCucTTDL@gso.gov.vn.

– Chi tiết cách thức nộp hồ sơ: xem chi tiết tại Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ http://www.gso.gov.vn.

5) Địa chỉ liên hệ: Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê; địa chỉ: Tầng 12A, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024. 73046666, máy lẻ 1996, 1928.

Các thông tin chi tiết toàn bộ Thông báo tuyển dụng xem tại Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ http://www.gso.gov.vn.

***** Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

***** Tài liệu  đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.gso.gov.vn