Đại học Đà Lạt tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

15/05/2021

Đại học Đà Lạt tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 13/05/2021 đến hết ngày 12/06/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Đà Lạt, 1 Phù Đổng Thiên Vương – P8 – TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-theo-nd-115-23-4

Nguồn tin: dlu.edu.vn