Đại học Đà Nẵng gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

15/08/2020

Đại học Đà Nẵng gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau:

Đại học Đà Nẵng gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 Đại học Đà Nẵng gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

>>>>>Xem thêm: Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

Nguồn tin: udn.vn