Đại học Huế tuyển dụng viên chức năm 2020

22/06/2020

Đại học Huế tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu, trong đó:

– Khoa Chính trị: 04 chỉ tiêu

– Khoa Quân sự: 03 chỉ tiêu

– Phòng Hành chính, tổ chức: 01 chỉ tiêu

– Phòng Đào tạo, quản lý sinh viên, đối tượng bồi dưỡng: 01 chỉ tiêu

– Phòng Hậu cần, Tài chinh, Kỹ thuật: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết ngày 18/7/2020.

– Địa điểm: Ban Tổ chức cán bộ, Đại học Huế. Địa chỉ: 03 Lê Lợi – TP Huế

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: hueuni.edu.vn