Đại học Ngoại ngữ TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020

29/09/2020

Đại học Ngoại ngữ TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/10/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHĐN, số 131 Lương Nhữ Hộc, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Đại học Ngoại ngữ TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020 Đại học Ngoại ngữ TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: ufl.udn.vn