Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc tuyển dụng viên chức năm 2020

17/12/2020

Thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TCKTTV, ngày 30/11/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc thông báo tuyển dụng 14 viên chức làm việc tại 13 tổ chức thuộc Đài; cụ thể như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

TT

Đơn vị dự tuyển

Số lượng cần tuyển

Vị trí việc làm cần tuyển

Chức danh nghề nghiệp; mô tả chức danh nghề nghiệp

Trình độ đào tạo

Chuyên ngành

1

Phòng Kế hoạch tài chính

01

Kế toán

Chuyên viên: Thực hiện công tác kế hoạch, mua sắm. Thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp. Thực hiện đối chiếu, kiểm tra dự toán thu, chi theo quy chế chi tiêu nội bộ và quy định của pháp luật.

Đại học

trở lên

Kế toán

2

Phòng Dự báo khí tượng thủy văn

02

– 01 Dự báo KT

– 01 Dự báo TV

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III: thực hiện dự báo, cảnh báo khí tượng, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Đại học

trở lên

– Khí tượng

– Thủy văn

3

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái

01

Dự báo KTTV

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III: thực hiện dự báo, cảnh báo khí tượng, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Đại học

trở lên

Khí tượng

4

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang

01

Dự báo KTTV

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III: thực hiện dự báo, cảnh báo khí tượng, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Đại học

trở lên

Khí tượng

5

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai

01

Dự báo KTTV

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III: thực hiện dự báo, cảnh báo khí tượng, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Đại học

trở lên

Khí tượng

6

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Phúc

01

Dự báo KTTV

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III: thực hiện dự báo, cảnh báo khí tượng, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Đại học

trở lên

Khí tượng

7

Trạm Khí tượng Nông nghiệp Nghĩa Lộ

01

Quan trắc KTTV

Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng IV: thực hiện nhiệm vụ quan trắc, đo đạc các yếu tố khí tượng

Trung cấp

trở lên

Khí tượng

8

Trạm Khí tượng Đồng Văn

01

Quan trắc KTTV

Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng IV:thực hiện nhiệm vụ quan trắc, đo đạc các yếu tố khí tượng

Trung cấp

trở lên

Khí tượng

9

Trạm Khí tượng Bắc Hà

01

Quan trắc KTTV

Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng IV: thực hiện nhiệm vụ quan trắc, đo đạc các yếu tố khí tượng

Trung cấp

trở lên

Khí tượng

10

Trạm Thủy văn Ghềnh Gà

01

Quan trắc KTTV

Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng IV: thực hiện nhiệm vụ quan trắc, đo đạc các yếu tố thủy văn, hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Đại học

trở lên

Thủy văn

11

Trạm Thủy văn Cầu Phà

01

Quan trắc KTTV

Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng IV: thực hiện nhiệm vụ quan trắc, đo đạc các yếu tố thủy văn, hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Đại học

trở lên

Thủy văn

12

Trạm Thủy văn Vĩnh Tuy

01

Quan trắc KTTV

Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng IV: thực hiện nhiệm vụ quan trắc, đo đạc các yếu tố thủy văn, hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Đại học

trở lên

Thủy văn

13

Trạm Thủy văn Ngòi Thia

01

Quan trắc KTTV

Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng IV: thực hiện nhiệm vụ quan trắc, đo đạc các yếu tố thủy văn, hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Trung cấp

trở lên

Thủy văn

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định tại Điều 22, Luật Viên chức số 26/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019 và Nghị định 115/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển.

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng quy định tại phần I thông báo này;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

– Có một trong những chứng chỉ tiếng Anh sau: Tiếng Anh trình độ B, TOEFL 337 PTB trở lên, 34 iBT trở lên; IELTS 3.5 trở lên, TOEIC 400 trở lên và A2 khung Châu Âu trở lên; hoặc có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có chứng chỉ tin học Văn phòng trình độ B trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng:

3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

3.2. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

III. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Hồ sơ dự tuyển:

– Thời hạn tiếp nhận Hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 16 tháng 12 năm 2020, đến hết ngày 15 tháng 01 năm 2021 (trong giờ hành chính); người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ) và Hồ sơ dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận. (Hồ sơ dự tuyển gồm: Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi đang công tác, học tập trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày dự tuyển; Bản sao giấy khai sinh có chứng thực của cấp có thẩm quyền; Giấy khám sức khỏe của cơ quan có thẩm quyền cấp (bệnh viện cấp huyện trở lên) có giá trị trong vòng 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. Các văn bằng chứng chỉ, bảng điểm và các giấy tờ có liên quan đến đối tượng ưu tiên (nếu có). Các văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải dịch thuật sang Tiếng Việt; Hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và 02 ảnh 4 x 6 ghi rõ họ, tên ở phía sau ảnh).(Không trả lại hồ sơ, không nhận hồ sơ qua đường bưu điện).

– Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ dự tuyển: Bộ phận TCCB – Văn phòng Đài KTTV khu vực Việt Bắc, Số 410, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân,TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; điện thoại: 02103.845.176

IV. Hình thức và nội dung xét tuyển:

– Hình thức: Xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

+ Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ dự tuyển, nếu phù hợp thì được tham dự vòng 2.

+ Vòng 2: Phỏng vấn

– Thời gian thi  Phỏng vấn tại vòng 2: Trong 02 ngày, ngày 30 và 31/01/2021, bắt đầu từ 8 giờ 00 phút. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển sẽ được niêm yết tại trụ sở Văn phòng Đài KTTV khu vực Việt Bắc, Số 410, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân,TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và Thông báo trên Website của Đài, địa chỉ: http://www.kttvvietbac.org.vn chậm nhất 05 ngày trước ngày tổ chức thi tuyển vòng 2.

– Địa điểm tổ chức: Văn phòng Đài KTTV khu vực Việt Bắc, Số 410, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân,TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

V. Lệ phí xét tuyển:

– Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11  năm 2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

– Trường hợp đủ điều kiện mà không dự tuyển sẽ không được hoàn trả lệ phí dự tuyển .

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: kttvvietbac.org