Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

18/02/2020

Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, trong đó 01 chuyên viên hành chính và 01 phóng viên.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày 17/02/2020 đến ngày 17/03/2020

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Bình, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Hoàng Diệu, Thái Bình.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: thaibinhtv.vn