Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Bình tuyển Kỹ thuật thiết kế đồ họa và âm thanh ánh sáng năm 2020

28/02/2020

Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Bình tuyển Kỹ thuật thiết kế đồ họa và âm thanh ánh sáng năm 2020 như sau:

Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình tuyển Kỹ thuật thiết kế đồ họa và âm thanh ánh sáng năm 2020 Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình tuyển Kỹ thuật thiết kế đồ họa và âm thanh ánh sáng năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: thaibinhtv.vn