Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2021

11/03/2021

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/03/2021 đến hết ngày 15/04/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Đồng Tháp, Số 16 đường Trần Phú, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2021 Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2021

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2021 Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2021

:

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2021 Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2021

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2021 Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2021

****** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: TuyenDung2021

Nguồn tin: thdt.vn