Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2022

08/07/2022

Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 11/07/2022 đến hết ngày 10/08/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: nbtv.vn