Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2023

18/09/2023

Căn cứ Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023; Công văn số 4172/UBND-NC ngày 28/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2023 cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Thông báo số 250/TB-SNV ngày 07/9/2023 của Sở Nội vụ về việc xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023;
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt là Đài) thông báo xét tuyển viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu.
2. Thông tin tuyển dụng:
a) Vị trí việc làm cần tuyển: Tổ chức cán bộ; mã vị trí việc làm PHTH01; mã ngành dự tuyển: NOVU; số lượng vị trí việc làm cần tuyển: 01; trình độ chuyên môn: Đại học; chuyên ngành đào tạo: Luật.
b) Vị trí việc làm cần tuyển: Kế hoạch; mã vị trí việc làm: PHTH02; mã ngành dự tuyển: KHHO; số lượng vị trí việc làm cần tuyển: 01; trình độ chuyên môn: Đại học; chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh.
c) Vị trí việc làm cần tuyển: Kế toán; mã vị trí việc làm: PHTH03; mã ngành dự tuyển: KETO; số lượng vị trí việc làm cần tuyển: 01; trình độ chuyên môn: Đại học; chuyên ngành đào tạo: Kế toán.
d) Vị trí việc làm cần tuyển: Phát thanh viên tiếng Cor; mã vị trí việc làm: PHTH04; mã ngành dự tuyển: BACH; số lượng vị trí việc làm cần tuyển: 01; trình độ chuyên môn: Đại học; chuyên ngành đào tạo: Báo chí truyền thông/Ngữ văn, Quản lý nhà nước. (Thí sinh phải là người đồng bào dân tộc Cor; có chất giọng truyền cảm, sử dụng thành thạo Tiếng Cor, chuyển ngữ (bằng văn bản) từ tiếng Cor sang tiếng Kinh và ngược lại).
đ) Vị trí việc làm cần tuyển: Phóng viên Hạng 3; mã vị trí việc làm: PHTH05; mã ngành dự tuyển PHVI; số lượng vị trí việc làm cần tuyển: 01; trình độ chuyên môn: Đại học; chuyên ngành đào tạo: Báo chí. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành báo chí thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành báo chí.
e) Vị trí việc làm cần tuyển: Công nghệ thông tin; mã vị trí việc làm: PHTH06; mã ngành dự tuyển: CNTT; số lượng vị trí việc làm cần tuyển: 01; trình độ chuyên môn: Đại học; chuyên ngành đào tạo: Tin học/Công nghệ thông tin/Khoa học máy tính.
3. Điều kiện, tiêu chuẩn, phiếu đăng ký dự tuyển; đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng; nội dung, hình thức xét tuyển, tài liệu ôn tập và các thông tin liên quan: Thực hiện theo Thông báo số 250/TB-SNV ngày 07/9/2023 của Sở Nội vụ (đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở Nội vụ, địa chỉ: snv.quangngai.gov.vn hoặc trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài, địa chỉ: http://quangngaitv.vn).
4. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày có Thông báo đến 17 giờ 00 ngày 06/10/2023 (nộp trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật). Việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phải có phiếu biên nhận của người thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.
5. Địa điểm, bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức – Hành chính và Dịch vụ quảng cáo, địa chỉ: số 165 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
6. Người tiếp nhận hồ sơ: Ông Đặng Minh Nghĩa, Chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính và Dịch vụ quảng cáo.
7. Phí dự tuyển: Thí sinh đăng ký dự tuyển có trách nhiệm nộp lệ phí theo quy định là 300.000 đồng/01 thí sinh. Lệ phí nộp cùng lúc và tại địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.
8. Điện thoại liên hệ: Máy cố định: 02553.818800, Di động: 0983098535.
Thông tin chi tiết (nếu chưa rõ) xin vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính và Dịch vụ quảng cáo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua số điện thoại nêu trên để được hướng dẫn.
Thông báo này được công khai đăng tải trên mục thông báo Trang thông tin điện tử tổng hợp, phát trên kênh phát thanh, truyền hình của Đài, fanpage truyền hình Quảng Ngãi và niêm yết tại Trụ sở cơ quan Đài./

***** Đính kèm:

Phụ lục chi tiết

MẪU 01

MẪU 02

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Nguồn tin: quangngaitv.vn