Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tuyển dụng viên chức cho Cơ quan thường trú KV Tây Bắc năm 2021

28/05/2021

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 cho Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo tuyển dụng 01 phóng viên cho Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc

1. Vị trí tuyển dụng: 01 phóng viên

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Điều kiện dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm;

– Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Không mất năng lực hành vi dân sự hoặc không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang chấp hành án, quyết định về hình sự của Tòa án; không đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: Báo chí

– Độ tuổi dưới 30 tuổi;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam);

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

– Có kinh nghiệm làm báo từ 2 năm trở lên, có tác phẩm báo chí được đăng, phát sóng hoặc đạt các giải thưởng về báo chí;

– Có kỹ năng làm việc độc lập;

– Ưu tiên các ứng viên:

+ Có bằng cử nhân báo chí tốt nghiệp loại giỏi;

+ Có hộ khẩu thường trú tại Sơn La;

+ Biết một trong các thứ tiếng dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc trở lên (Thái, Mông, Dao…)

+ Có khả năng tác nghiệp đa phương tiện (báo phát thanh, báo hình, báo điện tử, báo viết…)

+ Cộng tác viên có tin, bài phát sóng, đăng tải trên các phương tiện truyền thông của Đài TNVN.

4. Lệ phí dự tuyển

Người đăng kỷ dự tuyển phải nộp lệ phí dự tuyển là 500.000 đồng/người (Năm trăm nghìn đồng/người) theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngoài khoản lệ phí nêu trên, người dự tuyển không phải nộp thêm bất kỳ khoản tiền nào khác.

5. Đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

6. Thời gian, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

6.1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

– Sáng: 08h00 – 11h30;

– Chiều: 14h30 – 17h00;

Các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 27/5/2021 đến hết ngày 28/6/2021.

Hội đồng tuyển dụng VOV thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1, đồng thời, đăng tải trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan.

6.2. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

– Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam

– Địa chỉ: số 158 đường Trường Chinh, tổ 3, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Chi tiết liên hệ: Ông Lù Văn Miên, Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Điện thoại: 0212.3855119 hoặc 0912172451.

Nguồn tin: vov.vn