Đoàn Nghệ thuật Múa rồi Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023

12/04/2023

Đoàn Nghệ thuật Múa rồi Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023 cần tuyển viên chức vị trí diễn viên, cụ thể như sau:

Số lượng tuyển: 3 người
Yêu cầu:

– Có độ tuổi tử 22 đến 40

– Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành hoặc chuyên ngành Văn hóa, Nghệ thuật biểu diễn, Thanh nhạc, Diễn viên, Sư phạm âm nhạc, Sân khấu điện ảnh và các nhóm ngành khác phủ hợp với vị trí việc làm.

– Có kinh nghiệm biểu diễn múa rồi tử 6 tháng trở lên.

Hình thức tuyến dụng: Xét tuyển

Thời gian và địa điểm nhân hồ sơ:

– Thời gian: Tử ngày 14-4-2023 đến hết ngày 13-5-2023

– Địa điểm: Phòng Hành chính, Đoàn Nghệ thuật Múa rồi Hải Phòng – Số 274 đường Lê Lợi – Ngô Quyền – Hải Phòng.

Nguồn tin: baohaiphong.xembao.vn