Hạt Giao thông & Môi trường huyện Khoái Châu, Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2022

23/06/2022

Hạt Giao thông và Môi trường huyện Khoái Châu, Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/06/2022 đến hết ngày 21/07/2022

– Địa điểm: Hạt Giao thông và Môi trường huyện Khoái Châu, số 103 Sài Thị, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

 

Nguồn tin: khoaichau.hungyen.gov.vn