Học viện Chính trị khu vực IV, TP.Cần Thơ tuyển dụng nhân sự năm 2020

05/06/2020

Học viện Chính trị khu vực IV, TP.Cần Thơ tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau:

Học viện Chính trị khu vực IV, TP.Cần Thơ tuyển dụng nhân sự năm 2020

Học viện Chính trị khu vực IV, TP.Cần Thơ tuyển dụng nhân sự năm 2020

Nguồn tin: hcma4.hcma.vn