Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng năm 2021

14/05/2021

Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo gia hạn thời gian, bổ sung vị trí tuyển dụng và hướng dẫn hình thức nộp hồ sơ năm 2021 như sau:

>>>> Xem thêm: Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2021

Nguồn tin: hvpnvn.edu.vn