Học viện Quản lý giáo dục tuyển dụng viên chức năm 2021

10/05/2021

Học viện Quản lý giáo dục tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 29/04/2021 đến hết ngày 28/05/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ, Học viện Quản lý giáo dục, 31 Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Học viện Quản lý giáo dục tuyển dụng viên chức năm 2021 Học viện Quản lý giáo dục tuyển dụng viên chức năm 2021

Học viện Quản lý giáo dục tuyển dụng viên chức năm 2021 Học viện Quản lý giáo dục tuyển dụng viên chức năm 2021 Học viện Quản lý giáo dục tuyển dụng viên chức năm 2021

Nguồn tin: naem.edu.vn