Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

03/09/2020

Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 84 chỉ tiêu, trong đó:

– Mầm non: 16

– Tiểu học: 35

– THCS: 33

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 24/08/2020 đến hết ngày 24/09/2020

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều, số 70 đường Đồng Khởi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: ninhkieu.edu.vn