Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020

27/01/2021

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 21/01/2021 đến hết ngày 28/02/2021

– Địa điểm: Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang, số 215 Tân Trào, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn