Huyện ủy Hương Khê, Hà Tĩnh tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2021

22/10/2021

Thực hiện Công văn số 610-CV/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương tuyển dụng công chức, viên chức; Quyết định số 232-QĐ/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội năm 2021; Thông báo số 01-TB/HĐTD, ngày 20/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh năm 2021, Ban Thường vụ Huyện uỷ Hương Khê thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng cần tuyển, cơ cấu vị trí việc làm và yêu cầu về trình độ đào tạo: 04 chỉ tiêu. Cụ thể:

1.1. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện: 01 vị trí phụ trách tài chính, quỹ vì người nghèo, cứu trợ; tổng hợp nhiệm vụ chuyên môn; yêu cầu tốt nghiệp Đại học các lĩnh vực: Kinh tế, Tài chính, Luật.

1.2. Hội Nông dân huyện: 01 vị trí tham mưu lĩnh vực hỗ trợ Nông dân phát triển nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, quản lý các nguồn vốn Hội Nông dân; yêu cầu tốt nghiệp Đại học các lĩnh vực: Kinh tế, Tài chính, Luật, Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Thú y.

1.3. Cơ quan Huyện đoàn: 02 vị trí

– 01 vị trí tham mưu củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ đoàn; hỗ trợ thanh niên khỏi nghiệp, phát triển kinh tế rừng, trang trại; yêu cầu tốt nghiệp Đại học các lĩnh vực: Kinh tế, Tài chính, Giao thông, Xây dựng, Thuỷ lợi, Luật, Lâm nghiệp, Nông nghiệp.

– 01 vị trí tham mưu công tác tuyên truyền, các cuộc vận động của đoàn thanh niên; hỗ trợ thanh về kiến thức khoa học kỹ thuật, ứng dụng; yêu cầu tốt nghiệp Đại học các lĩnh vực: Kinh tế, Tài chính, Giao thông, Xây dựng, Thuỷ lợi, Luật, Lâm nghiệp, Nông nghiệp.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển công chức phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 36 Luật cán bộ, công chức; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng; đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại cơ quan Huyện Đoàn không quá 27 tuổi, tính tại thời điểm tháng 11/2021.

2.1 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2.2 Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu gửi kèm);

– Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và các tài liệu liên quan theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt;

– Bản sao giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có);

Tất cả các loại giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người dự tuyển, danh mục các giấy tờ có trong túi hồ sơ.

2.3 Tiếp nhận hồ sơ, lệ phí dự tuyển

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 22/10/2021 đến ngày 22/11/2021 trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút (trừ ngày nghỉ theo quy định).

– Địa điểm nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Huyện ủy Hương Khê.

– Phí dự tuyển: 300.000đ (theo Thông báo số 01-TB/HĐTD, ngày 20/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng tỉnh).

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Hương Khê, địa chỉ: www.huongkhe.hatinh.gov.vn và được niêm yết công khai tại các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng, Trung tâm Hành chính công huyện, Trụ sở các xã, thị trấn.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê thông báo để các cá nhân đủ điều kiện tham gia nộp hồ sơ dự tuyển (Thông tin chi tiết liên hệ qua đồng chí Nguyễn Khánh Dũng, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, số điện thoại 0946038818 hoặc đồng chí Phan Thị Khuyên, Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy, số điện thoại: 0388.906.990).

Nguồn tin: huongkhe.hatinh.gov.vn