Khoa Dược – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng giảng viên năm 2022

18/05/2022

Khoa Dược – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng giảng viên, cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 06/06/2022

– Địa điểm: Tổ chức Hành chính – Tổ chức Văn phòng Khoa, Khoa Dược – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

Nguồn tin: uphcm.edu.vn