Khoa Y tế công cộng – Đại học Y Dược TP. HCM gia hạn thời gian tuyển dụng nhân sự năm 2022

17/06/2022

Khoa Y tế công cộng – Đại học Y Dược TP. HCM gia hạn thời gian tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo đến hết 16h00 ngày 30/06/2022

– Địa điểm: Văn phòng Khoa Y tế công cộng – Đại học Y Dược TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

– SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

Nguồn tin: ump.edu.vn