Liên minh Hợp tác xã tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2023

20/11/2023

Thực hiện Quyết định số 874/QĐ-SNV ngày 08/11/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt phương án tuyển dụng viên chức Liên minh Hợp tác xã tỉnh Điện Biên, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Điện Biên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 với nội dung như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN
1. Số lượng tuyển dụng: 01 người
2. Vị trí việc làm cần tuyển:
Tham mưu công tác tư vấn, hỗ trợ hợp tác xã về lĩnh vực xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; hỗ trợ pháp lý cho HTX.
3. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:
a) Đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
b) Yêu cầu về trình độ chuyên môn:
Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, chuyên ngành Luật.
II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Hình thức: Xét tuyển.
2. Nội dung xét tuyển:
2.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
2.2. Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
– Thời gian phỏng vấn 30 phút/thí sinh (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
3.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải đạt kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 từ 50 điểm trở lên.
3.2. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm.
3.3. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
3.4. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
4. Hồ sơ dự tuyển gồm:
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
5. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển
– Thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển từ ngày 10/11/2023 đến hết ngày 09/12/2023.
– Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:
Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc có thể gửi qua đường bưu chính về Văn phòng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: Phố 6, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153.825.228
6. Thời gian và địa điểm xét tuyển
– Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, hội đồng xét tuyển lập danh sách và thông báo thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2.
– Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2, hội đồng xét tuyển tổ chức xét tuyển vòng 2 theo quy định.
– Địa điểm xét tuyển: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Điện Biên – Phố 6, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký xét tuyển

Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký

Nguồn tin: lienminhhtx.dienbien.gov.vn