Ngân hàng Nhà nước bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức loại C vào làm việc tại NHNN Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk và Bình Định năm 2022

25/08/2022

Ngân hàng Nhà nước bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức loại C – Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ vào làm việc tại NHNN Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk và Bình Định năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 25/08/2022 đến hết ngày 23/09/2022

– Địa điểm: Trụ sở các NHNN Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk và Bình Định

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: www.sbv.gov.vn