Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian tuyển dụng công chức loại C vào làm việc tại Chi nhánh tỉnh, thành phố

26/02/2020

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian tuyển dụng công chức loại C vào làm việc tại Chi nhánh tỉnh, thành phố như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 35 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày 02/03/2020 đến ngày 16/03/2020

4. Địa điểm nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Trụ sở của NHNN Chi nhánh đăng ký dự tuyển hoặc Phòng Tổng hợp, Vụ Tổ chức cán bộ NHNN, Phòng 410 tầng 4 nhà K, 16 Tông Đản, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian tuyển dụng công chức loại C vào làm việc tại Chi nhánh tỉnh, thành phố

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian tuyển dụng công chức loại C vào làm việc tại Chi nhánh tỉnh, thành phố Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian tuyển dụng công chức loại C vào làm việc tại Chi nhánh tỉnh, thành phố

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian tuyển dụng công chức loại C vào làm việc tại Chi nhánh tỉnh, thành phố Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian tuyển dụng công chức loại C vào làm việc tại Chi nhánh tỉnh, thành phố Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian tuyển dụng công chức loại C vào làm việc tại Chi nhánh tỉnh, thành phố

>>>>>Xem thêm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức loại C vào làm việc tại Chi nhánh tỉnh, thành phố 

Nguồn tin: sbv.gov.vn