Nhà Hát tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2022 (lần 2)

08/11/2022

Nhà Hát tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2022 (lần 2), như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 08/11/2022 đến hết ngày 08/12/2022

– Địa điểm:Phòng Hành chính – Quản trị Nhà Hát tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin:thuhathieunhibrvt@gmail.com