Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tuyển dụng nhân sự năm 2023

22/05/2023

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tuyển dụng các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp năm 2023 ngành Xuất bản, Truyền thông cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 30/05/2023

– Địa điểm: Phòng Hành chính Tổng hợp, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông;

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: ajc.hcma.vn