Phòng Công chức số 01 tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

18/09/2020

Phòng Công chức số 01 tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 18/09/2020 đến hết ngày 16/10/2020

– Địa điểm: Phòng Công chức số 01 tỉnh Hòa Bình, 105 Điện Biên Phủ, P. Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Phòng Công chức số 01 tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

Phòng Công chức số 01 tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 Phòng Công chức số 01 tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 Phòng Công chức số 01 tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: sotuphap.hoabinh.gov.vn