Phòng Quản lý đô thị thị xã Bến Cát, Bình Dương tuyển dụng nhân viên hợp đồng năm 2022

18/08/2022

Phòng Quản lý đô thị thị xã Bến Cát, Bình Dương tuyển dụng nhân viên hợp đồng làm việc tại Đội quản lý trật tự đô thị năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 10/09/2022

– Địa điểm: UBND thị xã Bến Cát

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank blank

 

Nguồn tin: bencat.binhduong.gov.vn