Sở Công thương Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020

12/06/2021

Sở Công thương Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 15/06/2021 đến hết ngày 14/07/2021

– Địa điểm: Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang. Địa chỉ: Số 302, đường Tân Trào, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn