Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

22/06/2022

Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 386 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/06/2022 đến 17h00 ngày 21/07/2022

– Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

–  Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Nguồn tin: hcm.edu.vn