Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2021

28/09/2021

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 138 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/09/2021 đến hết ngày 22/10/2021

– Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, số 12 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

***** Tài liệu tham khảo:

– 1224 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục (giáo viên) bậc THCS và THPT

– 1128 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh A2 ôn thi công chức, viên chức 2021

Nguồn tin: sogddt.angiang.gov.vn