Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2021

09/12/2021

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 74 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 07/12/2021 đến hết ngày 07/01/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Danh mục TL ôn tập

Nguồn tin: daknong.edu.vn