Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

17/01/2023

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 82 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm:Phòng Tổ chức cán bộ – Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank blank

blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Danh mục tài liệu ôn tập

Nguồn tin: daknong.edu.vn