Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

07/05/2021

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 82 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 04/05/2021 đến hết ngày 04/06/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, 58 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115

Nguồn tin: quangngai.edu.vn