Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang thi tuyển chức danh Hiệu trưởng năm 2020

29/04/2020

Căn cứ Văn bản hướng dẫn số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng;

Thực hiện Đề án thí điểm tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú ATK Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-SGDĐT ngày 23/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 37/KH-SGDĐT ngày 27/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú ATK Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang,

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Thông báo kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú ATK Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang như sau:

1. Chức danh thi tuyển

Hiệu trưởng Trường PTDTNT ATK Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

2. Đối tượng tham gia thi tuyển

Đối tượng đăng ký tham gia thi tuyển: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, chuyên viên các phòng công tác thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng/Giám đốc, Phó hiệu trưởng/Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có trong quy hoạch chức danh thi tuyển và tương đương.

Đối tượng được đề cử tham gia thi tuyển: Cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với chức danh thi tuyển được tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đề cử và được cấp ủy cơ quan có thẩm quyền quản lý đồng ý bằng văn bản.

3. Thời gian, địa điểm và người tiếp nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 28/4/2020 đến hết ngày 18/5/2020, trong giờ hành chính.

Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang (số 314, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; số điện thoại liên hệ 02073.813.687).

*****Thông báo chi tiết như sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang thi tuyển chức danh Hiệu trưởng năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang thi tuyển chức danh Hiệu trưởng năm 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang thi tuyển chức danh Hiệu trưởng năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang thi tuyển chức danh Hiệu trưởng năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: tuyenquang.edu.vn